Ценовите предложения са валидни само за момента на публикуването. Ние Ви гарантираме, че цените, които ще предложим в отговор на Вашето запитване за резервация, ще бъдат най-актуални.
Моля използвайте нашата система за онлайн резервации, за да получите нашите най-актуални ценови предложения.
При настъпване на отказ от услуга, преди 14тия ден от датата на пристигане, еквивалента на 20% от цялата сума не се възстановява.
Форма за резервации
*